•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Κεντρική
Καλωσήρθατε E-mail

Καλωσήρθατε στο Drys Villas

 

Οι Drys Villas βρIσκονται στο χωριO ΞηροκAμπι μολις 20km απο την πOλη των χανIων και 4km απο την Oμορφη παραλIα του ΜΑΛΕΜΕ. ΥπAρχουν 2 νεOκτιστες βIλλες με Oμορφη θEα στη θAλασσα και βρIσκονται σε μια περιοχH με ελIες. Eχουν κατασκευαστεI απO πEτρα και ξYλο τον παλιO κρητικO τρOπο σε αρμονIα με το φυσικO περιβAλλον. ΚAθε βIλλα Eχει χτιστεI σε μια περιοχH 1000τμ και Eχει την δικH της πισIνα.

Covid Certification , Covid Certification 2